ایران نوین

ایران نوین

Monday, July 6, 2009

از ماست که بر ماست


از کجا به کجا رسیدیم

نماز جمعه نرفته بودیم که رفتیم

به خطبه های آقا با دقت گوش نداده بودیم و هیس هیس نکرده بودیم که دادیم و کردیم

سر پشت بوم الله اکبر نگفته بودیم که گفتیم

توی قرآن و احادیث دنبال فکت نگشته بودیم که گشتیم

در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر شرکت نکرده بودیم که کردیم

از کنار پسر بهشتی ایستادن احساس دلگرمی نکرده بودیم که کردیم
با شعار "بهشتی، کجایی، موسوی تنها شده" شُر شُر اشک نریخته بودیم که ریختیم

از وسط 2000 نفر آدم به خون تشنه با اعتماد به نفس و نگاه عاقل اندر سفیه رد نشده بودیم که شدیم

با حرفهای موسوی تبریزی و غفاری حال نکرده بودیم که کردیم

نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی همه چیز و همه کس مون نشده بود که شد

هاشمی ناجی و آخرین امیدمون نبود که شد

برای زندانبانان دیروز و زندانیان امروز دل نسوزونده بودیم که سوزوندیم

.........

خدا آخر و عاقبتمونو به خیر کنه!!!!!

No comments: