ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, January 7, 2015

گرامی باد یاد و خاطره جهان پهلوان تختی


«به آقای محترم غلامرضا تختی، برای پیروزی درخشانی که در مسابقه‌های کشتی جهانی در ژاپن به دست آورده‌اند امضا می‌شود. احمدآباد، 26خرداد 1340، دکتر محمد مصدق».

No comments: