ایران نوین

ایران نوین

Friday, July 18, 2008

بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا(آلمان) در بزرگداشت قیام ملی سی تیر1331« ... ای مردم، من به جرآّت می گویم که استقلال ایران از دست رفته بود. ولی شما

با رشادت خود آن را نگه داشتید....ای کاش من مرده بودم و ملت ایران را این طور

عزادار نمی دیدم.....»

(پیام دکتر مصدق در بعد از ظهر 31 تیر 1331)سي‌ام تيرماه 1331 از روزهاي بزرگ تاریخی کشور ما محسوب میشود که باید از تجربه گرانسنگ آن بیاموزیم و رهنمودهایی برای مبارزات امروز و فردای خود برگیریم. اگر چه بیش از نیم سده از این جنبش می گذرد، و با وجود سرنگونی استبداد پیشین، ملت ما هنوز در پی استقرار حاکمیت ملی، آزادی و دمکراسی است. هنوز حاکمان مستبد و فاسد بر این سرزمین اهورایی حکم می رانند و ملت بزرگ ایران رابا نادانی و بی خردی خود به اسارت کشیده اند.

زنده ياد دكترمصدق رهبرمحبوب ملت ايران با تکیه بر قانون اساسی بر این اصل پافشاری داشت که لازم است همانا او به عنوان نخست وزير مسئوليت تعيين وزيردفاع را عهده دار شود. و هنگامی که با مخالفت شاه روبرو شد از نخست وزيري كناره گرفت. پس از آنکه مجلس شورا بدون حضور نمايندگان حقيقي ملت وطرفدار دولت به احمد قوام راي اعتماد داد، ملت ايران بيدار و جان بركف به مبارزه بر خاست و بافرياد اعتراض خود عليه شاه و قوام و حمايت از رهبر ملی به پا خاست و با مقاومت شجاعانه پیروز گشت.

وقایع 30 تیر که اوج عظمت جبهه ملی و بزرگترین و گویا ترین شاهد قدرتش است ، نشان می دهد که ملت بزرگ

ایران بر خلاف گفته های بد خواهان و مستبدان ، ملتی شایسته دمکراسی است و قادر است بخاطر مصالح ملی و

خواسته های بر حقش فداکاری و جانفشانی کند ، از حقوق اساسی خود پاسداری نماید و حاکمان مستبد را وادار به

عقب نشینی کند.یقین داریم در این ایام تاریک سلطه استبداد مذهبی و حاکمیت انیران ، نسل جوان و پویای این مرز

و بوم با بهره گیری از میراث گرانبهای مبارزات درخشان سده اخیر در راه استقرار دمکراسی و حاکمیت ملی در ایران

موفق خواهد بود که این امر تنها با سازماندهی کلیه آزادگان و ایران دوستان در صفوف ملی و اعتقاد راسخ به تمامیت ارضی میسر خواهد شد.
جبهه ملی ایران- اروپا( آلمان)

تیرماه 1387

www.jmiran.de

1 comment:

Bahramerad said...

What a load of historical inaccuracy --- in fact , what a load of rubish.