ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, November 4, 2009

شصتمین سال تاسیس جبهه ملی ایران
شصت سال قبل زمانیکه ملت ایران در چنگال استعمار خارجی و استبداد داخلی دست و پا میزد و محمدرضاشاه با برپا کردن مجلس موسسان قلابی و افزودن به اختیارات خود آشکارا قدم در جاده دیکتاتوری و پایمال کردن حقوق ملت نهاده بود، دکترمصدق رهبر نهضت ملی ایران برای استقلال و آزادی و استیفای حقوق و آزادیهای ملت ایران قیام کرد.

مصدق و نوزده نفر همراهان او پس از چهار روز تحصن بی نتیجه در کاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند سرانجام در روز اول آبانماه 1328 درمنزل دکتر مصدق تجمع پیدا کرده و تاسیس سازمان جبهه ملی ایران را اعلام داشتند. در اثر مقاومت و ادامه مبارزات دکتر مصدق و جبهه ملی انتخابات تهران باطل اعلام شد و در انتخابات مجدد هشت نفر از کاندیداهای جبهه ملی با رای مردم تهران به مجلس راه یافتند و همین فراکسیون جبهه ملی در مجلس شانزدهم بود که قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور را با پشتیبانی قاطع ملت ایران به تصویب نهائی رسانید و سپس دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران برای اجراء کردن قانون ملی شدن نفت قبول مسئولیت نموده و در دهم اردیبهشت 1330 دولت ملی زمام امور را در دست گرفت. دولت ملی مصدق به سرعت موفق شد از شرکت غاصب نفت انگلیس خلع ید بعمل آورد و با عملی کردن ملی شدن نفت به آرزوی دیرین ملت ایران جامه عمل بپوشاند و از نظر رعایت موازین دموکراسی و حقوق بشر موفق شد الگوئی بینظیر در تاریخ ایران و کم نظیر در منطقه و جهان به نمایش بگذارد. و در نتیجه قطع نفوذ استعمار و ایجاد فضای آزاد و دموکراتیک و پاکیزگی و سلامت مالی صاحبان مقامات دولتی توانست بدون صدور نفت بیلان اقتصادی را مثبت نموده و شکوفائی اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد. همه این اقدامات برای قدرت های استعماری جهان و ایادی داخلی آنها تحمل ناپذیر بود لذا طرح کودتای انگلیسی و آمریکائی که اتحاد شوروی هم بر آن مهر تایید نهاده بود با همکاری مزدوران داخلی آنها بویژه دربار پهلوی در 28 مرداد 32 باجراء درآمد و دولت ملی مصدق سرنگون شد. مصدق و بسیاری از یاران او در جبهه ملی به زندان افتادند. ولی از فردای این کودتای ننگین نیروهای جبهه ملی ایران در قالب نهضت مقاومت ملی مبارزه ای سخت وگسترده را با کودتا آغاز کردند که چندسالی ادامه یافت.

چگونگی این مبارزات برگ های زرینی از تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران را تشکیل میدهد. در روز سی ام تیر سال 39 زمانی که مبارزات نهضت مقاومت ملی دراثر سرکوب ها و شرایط اختناق شدید به کمرنگی گرائیده بود باز هم یاران مصدق و همان نیروهای نهضت مقاومت ملی گردهم آمده و پرچم جبهه ملی ایران را بر افراشتند. این دوره از مبارزات جبهه ملی ایران به سرعت گسترده گردید. هزاران نفر از نیروهای این سازمان از اقشار مختلف مردم در دانشگاه ها و دبیرستان ها، بازارها و ادارات و محلات در تهران و شهرستانها و درخارج ازکشور متشکل شدند و ضربات سنگینی بر پیکر رژیم استبدادی شاه فرود آوردند. در دیماه 1341 کنگره سراسری جبهه ملی ایران در تهران برپا گردید و 170 نفر از نمایندگان منتخب سازمان های جبهه ملی ایران از سراسر کشور و خارج ازکشور در کنگره گرد آمده اساسنامه و منشور جدید جبهه ملی را تدوین و تصویب کردند و سی و پنج نفر اعضای شورای مرکزی را انتخاب نمودند. موفقیت های همه جانبه جبهه ملی ایران درآن زمان و باطل شدن دو انتخابات زمستانی و تابستانی مجلس در اثر اعتراضات و تظاهرات پیگیر جبهه ملی برای شاه و اربابان خارجی او تحمل ناپذیر و وحشت انگیز بود لذا تصمیم به مقابله جدی با این سازمان را گرفتند. برخورد رو دررو با جبهه ملی برای آنان نتیجه ای در بر نداشت و موجب قدرتمندتر شدن جبهه ملی میگردید بنا براین تخریب از داخل و انفجار از درون در دستور کار آنها قرار گرفت کوتاه فکری ها و تنگ نظریهای برخی افراد و احزاب که نتیجه کنگره دلخواهشان نبود از درون تشکیلات و خصومت عده ای دیگر از بیرون کار خود را کرد و شورای مرکزی منتخب کنگره به احترام دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران که مورد مراجعه و شکوه مخالفین حالت سازمانی و تشکیلاتی جبهه ملی قرار گرفته بود توقف خود را اعلام نمود و شورای جانشین که کوشش شد از نمایندگان احزاب بوجود آید نیز نتوانست به تفاهم و انسجام برسد و فعالیت جبهه ملی را تداوم بخشد و مسلم است که کند شدن فعالیت یک سازمان ترقیخواه و معتقد به دموکراسی مانند جبهه ملی ازسال 43 تا سال 56 چه اثرات منفی عظیمی در روند حوادث انقلاب و نتایج آن و سرنوشت این ملت در بر داشت. درسال 56 با دعوت دکتر کریم سنجابی عده ای از اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره همراه برخی شخصیت های ملی دیگر مجددا شورای مرکزی جبهه ملی ایران را تشکیل و مبارزه علیه دستگاه استبدادی شاه را تا پیروزی انقلاب ادامه دادند. پس ازپیروزی انقلاب دولت موقت ظاهرا توسط نیروهای ملی از جمله چند تن از اعضای جبهه ملی تشکیل گردید ولی باطنا نیروهای بی صلاحیت دیگری از پشت صحنه سکان اداره امور را در دست داشته و از ماوراء دولت موقت حکمرانی میکردند. جبهه ملی پنج روز پس از پیروزی انقلاب طی بیانیه مفصلی طرح انتقال قدرت به ملت راکه متضمن جهت یافتن انقلاب به سمت دموکراسی وحاکمیت ملی بود ارائه نمود که تشنگان قدرت به آن وقعی ننهادند. دخالت های ناروای اقتدار گرایان و انحصار طلبان بیگانه با دموکراسی و حاکمیت ملی درکار دولت و اداره مملکت خیلی زود به نیروهای ملی فهماند که انقلاب از مسیر خواستهای ملت و اهداف اولیه خود منحرف شده است. حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب دکتر سنجابی با استعفای خود از دولت اولین هشدار را به مردم ایران داد و زنگ خطر بیراهه رفتن انقلاب را به صدا درآورد و جبهه ملی با تمام قوا برای جلوگیری از گرایشات استبدادی و واپس گرایانه و بر کرسی نشاندن آزادی و حاکمیت ملی کوشید. راهپیمائی ها و میتینگ ها و انتشار 77 شماره روزنامه رسمی پیام جبهه ملی و دهها بیانیه و اعلامیه و مصاحبه مطبوعاتی که همگی در اعتراض به روند مسائل کشور بود از افتخارات جبهه ملی در آن دوسال اول پس ازپیروزی انقلاب است تا سرانجام حاکمیت جمهوری اسلامی این مواضع و روشنگری ها و اقبال مردم به سوی جبهه ملی را برنتابید و در روز 25 خرداد 1360 که سراسر تهران برای حمایت ازجبهه ملی و شرکت در فراخوان آن به حال تعطیل درآمده بود چاره ای جز بکاربردن حربه تکفیر و ار تداد نیافت و پس از این یورش سنگین حاکمیت، صدها تن از نیروهای جبهه ملی در سراسر کشور بزندان افتادند و یا به زندگی مخفی روی آوردند و دهها نفر مجبور به جلای وطن شدند ولی این بار جبهه ملی با همه این فشارها متوقف نگردید و سازمان های جبهه ملی هرچند با محدودیت به حفظ ارتباط و حضور در مراسم مختلف و تداوم دادن به کار تشکیلاتی ادامه داد و اعلامیه ها و نشریاتی ماندگار منتشرکرد. درسال 1364 و در بحبوحه جنگ، باقیمانده اعضای شورای مرکزی داخل کشور که از زندان بیرون بودند در یک جلسه فوق العاده پس از بحث و بررسی مفصل به این جمع بندی رسیدند که تا کشور درحال جنگ با دشمن خارجی است جبهه ملی ایران باید فقط به کار تشکیلاتی خود بپردازد و از برخورد و مبارزه علنی با حاکمیت موقتا خودداری نماید. در سالهای پس از جنگ همچنان اعضای جبهه ملی ایران به تلاش و کوشش های آزادیخواهانه خود مقتضی با زمان ادامه دادند. درسال 72 استاد عبدالعلی ادیب برومند عضو هیئت رهبری بادعوت از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلسات شورا را بطور منظم برقرارنمود. طی این 16 سال علیرغم اینکه همواره سایه شمشیر داموکلس ارتداد بر سر جبهه ملی سایه افکن بوده است جبهه از هیچگونه اظهار نظر صریح در باره مسائل مملکت و کج رویها و سوء مدیریتها و روش های استبدادی حاکمیت جمهوری اسلامی خودداری ننموده و صدها اعلامیه و نشریه در زمینه های مختلف منتشر نموده است. در آبانماه 1382 پلنوم جبهه ملی ایران با حضور 80 نفر نمایندگان سازمانها و احزاب جبهه ملی از سراسر کشور تشکیل گردید و 35 نفر اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران را انتخاب نمود و اساسنامه و منشور جبهه ملی را مورد بازنگری قرار داد. در هفت اصل اعتقادی جبهه ملی مندرج در اساسنامه بر آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، نظام جمهوری، جدائی دین ازحکومت، حفظ تمامیت ارضی و حراست ازفرهنگ و ادب ایرانی تاکید گردیده است. جبهه ملی ایران همچنان با تاکید بر اصول اعتقادی خود در راه اعتلا و شکوفائی این مرز و بوم و در جهت استقرار حاکمیت ملی تلاش میکند و از جنبش آزادیخواهانه جاری در کشور پشتیبانی نموده و در به ثمر رسانیدن این جنبش مردمی از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود.

درود بر بنیانگذار و رهبر جبهه ملی ایران دکتر محمد مصدق.

درود بر همه رهبران و ناموران درگذشته جبهه ملی که زندگی خود را در راه رسیدن به آرمانهای جبهه ملی ایران به پایان بردند.

دکترحسین فاطمی، الهیار صالح، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، محمود نریمان، دکتر علی شایگان، اصغر پارسا، دکتر مهدی آذر، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، آیت الله طالقانی، آیت الله زنجانی، دکتر شمس الدین امیرعلائی، حسن میرمحمد صادقی، دکتر شاپور بختیار، مهندس احمد زیرک زاده، مهندس جهانگیر حق شناس، باقر کاظمی، مهندس کاظم حسیبی، دکتر محمدعلی خنجی، حاج محمدحسن شمشیری، غلامرضا تختی، حاج قاسم لباسچی، داریوش فروهر، پروانه فروهر، دکتر مسعود حجازی، علی اردلان، دکتر پرویز ورجاوند، مهندس نظام الدین موحد، حسن خرمشاهی، محمدعلی کشاورزصدر، دکتر یوسف جلالی، سرهنگ ناصر مجللی، حاج حسن قاسمیه، مهدی غضنفری، دکتر غلامرضا قاضی مقدم، حشمت الله خیاط زاده، غلامرضا رحیم

تهران – دهم آبانماه 1388

جبهه ملی ایرانNo comments: