ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, June 2, 2009

آری به اتفاق جهان می توان گرفت

در باره ی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر

دکتر حمید اکبری


در بحبوبه و تلمبار روزافزون خبرهای مربوط به انتصابات نظام جمهوری اسلامی و تشویق تاسف آوربرخی از استادان، کارشناسان و نویسندگان خارج از کشور به رای دادن مردم برای تایید انتصاب یکی از نامزدهای ریاست جمهوری حکومت استبداد دینی، خبراعلام موجودیت ((همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر)) امید بخش است. متن سند ((همبستگی)) کوتاه و گویاست. سخن از اولویت والای دموکراسی و حقوق بشر بر پایه ی جدایی دین از حکومت و مفاد منشور سازمان ملل و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برای ایرانی مستقل و یکپارچه است. برابری حقوق در قانون برای زنان و اقوام ایرانی در آن به تاکید عنوان شده است. توسعه ی اقتصادی با رعایت عادلانه حقوق کارگران و کارمندان در میان خواسته های اصلی است. جای تاکید مشخص بر برخی خواسته های دیگر مانند برقراری رابطه ی صلح آمیز و برابر با همه ی ملل جهان خالی است که می توان با نظر خود موسسان پس از این به متن افزوده شود.

گوناگونی پیشینه وگرایش سیاسی و اجتماعی اشخاصی که این سند را امضا کرده اند قابل توجه است و کلمه ((همبستگی)) را جاندار می سازد. شخصیت های دیرینه و کوشندگان جوان پشتیبان حقوق سیاسی، فرهنگی، زنان، کارگری و دانشجویی در هیات موسسان حاضرند. وجود زندانیان سیاسی در میان موسسان چشمگیر است. بنابر اظهار آقای عیسی خان حاتمی، دبیر اجرایی این همبستگی، نام اشخاص دیگری نیز وجود دارد که پس از امضای متن بزودی اعلام خواهد شد. می بایستی امیدوار بود که اشخاص تازه در برگیرنده ی زنان بیشتری باشد و نیز بر گوناگونی سنی و صنفی موسسان موجود بیفزاید.

آنچه موجب نگرانی بسیار زودرس شد، تکذیب نامه ی سه نفر از امضا کنندگان بود که در زمینه ی کارآمدی و حفظ انضباط کار گروهی این ((همبستگی)) پرسش برانگیز بود. خوشبختانه با توضیح عیسی خان حاتمی این نگرانی تا حدودی رفع شده است. حسن تدبیر در دست داشتن امضاها و نیز توضیح در باره ی چگونگی قرار دادن یک نام بی امضا، می بایستی موجبی بشود برای به کار بردن دقت و کوششی افزونتر و بی تعارف برای حفظ انسجام و نظم گروهی که لازمه پیشرفت هر نوع تشکیلاتی است. بی شک امضا کنندگان محترم این متن نیک تر از هر کسی می دانند که امضای آنان در پای این سند و پیشبرد اهداف ((همبستگی))، تاثیری بسزا در جلب و تقویت اعتماد اجتماعی مردم ایران به نخبگان و کوشندگان سیاسی ایران دارد.

اعلام موجودیت ((همبستگی)) برای اهداف والای دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر جدایی دین از حکومت در ایران، گام نخستین خطیری بود که برداشته شده و تحسین برانگیز است. آزمون های خطیر و پی در پی دیگری در راه است. از این آزمون ها نیز با درایت، شهامت و برتری دادن به کار گروهی در مقابل نفع شخصی می توان پیروز بیرون آمد. گروه موسس حایز شرایط پیروزی است و جای بسی امیدواری است که آنرا در عمل و با تداوم کار به منصه ی ظهور برساند. جای امیدواری است که ایرانیان آزادیخواه و علاقمند به میهن نیز به تدریج از انجام آنچه بتوانند در پشتیبانی توام با نقد سازنده از((همبستگی)) دریغ ننمایند.

(( آری به اتفاق)) بر پایه ی دموکراسی و احترام متقابل و ارج گذاری بر تعهدات اخلاقی و گروهی ((جهان می توان گرفت)) و در ایرانی آزاد، جوان، جهانی و مدرن با شرافت و شادمانی زندگانی کرد.BalatarinNo comments: