ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, August 20, 2013

کودتای ۲۸ مرداد به روایت کرمیت روزولت، فرمانده عملیات

کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس جمهوری پیشین آمریکا، چهره اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود. او که در آن زمان یک افسر بلندپایه سی آی ای بود، از طراحان اصلی، و فرمانده این عملیات بود. کودتا او را به قهرمان افسانه ای سیا تبدیل کرد. او در دهه ۸۰ میلادی، پیش از مرگش، در مصاحبه با بی بی سی از پشت پرده عملیات کودتا صحبت کرد، مصاحبه ای که امروز برای اولین بار پس از سه دهه پخش می شود.

No comments: