ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, January 7, 2015

گرامی باد یاد و خاطره جهان پهلوان تختی


«به آقای محترم غلامرضا تختی، برای پیروزی درخشانی که در مسابقه‌های کشتی جهانی در ژاپن به دست آورده‌اند امضا می‌شود. احمدآباد، 26خرداد 1340، دکتر محمد مصدق».