ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, December 23, 2008

تبلیغات مکتبی انقلابی!!! ه


آیت الله خمینی در در جمع کارکنان پخش رادیو بود که “اقتصاد برای خر است”، را حواله مخالفان میکند: ”من نمیتوانم تصور کنم، هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خون هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود، ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود، این منطق باطلی است که شاید کسانی انداخته باشند، مغرض ها انداخته باشند، توی دهن های مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلا کشاورزی مان چه بشود. آدم خودش را به کشتن نمیدهد که کشاورزی اش چه بشود.همه دیدید که تمام قشرها ، خانم ها ریختند توی خیابان ها ، جوان ها ریختند توی خیابان ها،در پشت بام ها در کوچه و برزن و همه جا، فریادشان این بود که اسلام میخواهیم، برای اسلام است که انسان میتواند جانش را بدهد، اولیا ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد، اقتصاد قابل این نیست. آن هایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمیدانند یعنی چه، خیال میکنند انسان یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است. منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب میخورد، او کاه میخورد.اما هر دو حیوانند، اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند، اینها انسان را حیوان میدانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است.زیر بنای همه چیزش، الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است

2 comments:

ایران نوین said...

اساسا امام خیلی به خربزه علاقه داشته اند
نوشته زیر از صحیفه نور جلد 11 نقل شده است
يک دسته هم که خودشان را به اسم اسلامشناس جا زدند، اينها هم همين مسائل را به اسم اسلام درست بکنند.
اين يک پوسيدگى است که ، از باطن براى نهضت پيدا مى شود که شما هر چه ظاهرش را خيلى پر سر و صدا درست بکنيد، تزيين کنيد، يک وقت مطلع مى شويد که ، از باطنش پوسيد و از بين رفت.
همانطور که گفتم مثل يک خربزه مى ماند که ، خيلى هم به آن خدمت بکنيد، خيلى هم کارهايش را درست بکنيد، لکن در باطنش يک کرمى است که ، کرم دارد خرابش مى کند.
بعد هم خربزه را باز مى کنيد، مى بينيد خربزه کرمزده است.
کارى نبايد بکننداسلام لکه دار شود همه قشرهايى که الان مشغول خدمتاند، قشر روحانى که مشغول خدمت است، و مثلا دادگاهها و اينها، قشر پاسدارها، قشر نظاميها، ارتشيها، اينهايى که همه الان در خدمت اسلام و براى اسلام مشغولاند، اينها کارى نکنند که ما به دست خودمان اسلام را از پا درآوريم.


Shab-Tarik

Anonymous said...

بحث شیرین نو و چه و چه