ایران نوین

ایران نوین

Saturday, August 4, 2012

من عاشق ايرانم


 من عاشق ایرانم
 من عاشق ایرانم
 وطن فقط زمین ایران نیست 
وطن که این کوه و این بیابان نیست
 وطن دل مردمان ایرانیست
 وفا و مهر زنان ایرانیست 
وطن هزاران هزار سال احساس
 تمام اندیشه‌های ایرانیست
 تکه‌ای از وطن شب یلداست
 تکه‌ای صبح روز نوروز است 
 تکه‌ای متن لوحۀ کوروش
 که اساس حقوق امروز است
 تکه‌ای هم دل شکستۀ ماست
 مرحمش وحدتی دل افروز است
 من و صدها هزار ایرانی
 وارث یک خزانه فرهنگیم
 وارث آن عدالتی که گذشت
 وارث خط زدن به هر جنگیم
 هر که غمخوار میهن و وطن است
 یاور و غمگسار هموطن است
 فرق اگر بین هر دو ایرانیست
 فرق بین دو عضو یک بدن است
من عاشق ایرانم
 من عاشق ایرانم

No comments: