ایران نوین

ایران نوین

Sunday, March 26, 2017

فراخوان تبادل نظر برای استقراریک نظام دموکراتیک در ایران بر اساس آرمانهای دکترمصدق


ما امضاء کنندگان این بیانیه، در سالروز ملی شدن صنعت نفت و به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق، رهبرملی ایرانیان، مردم ایران را به همبستگی و تبادل نظر و همفکری برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی از راههای مسالمت آمیز و جایگزین آن با نظامی مُلهم ازآرمانهای دکترمصدق، فرامی خوانیم.  

آرمانها وخواستهای اساسی دکترمصدق دریک جمله خلاصه می شوند: آزادی واستقلال مردم ایران در چهارچوب یک حکومت دموکراتیک و قانونمدارموجب شکوفایی ایران و بهروزی ایرانیان خواهد شد.

دکترمصدق فرزند انقلاب مشروطه ایران بود و در پایبندی اش به مبانی آن انقلاب هرگزخللی وارد نیامد.انقلاب مشروطه برای نخستین بار درتاریخ، مردم ایران را به صورت مدون صاحب حقوق کرد، بر اختیار مطلقه پادشاه خط بطلان کشید و این اصل مهم را که قدرت حکومت ناشی از اراده مردم است به کرسی نشاند. انقلاب مشروطه برتفکیک قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، با هدف مهار قدرت متکی بود. به سخن کوتاه، حکومت مشروطه متکی برآراء مردم ونمایندگان آن ها درمجلس شورای ملی (نه اسلامی)است که در یک انتخابات آزاد برگزیده می شوند.دکتر مصدق هیچ موهبتی را بالاترا زآزادی بیان نمی دانست وبا درک این امر خطیرکه دولتمداران به آسانی می توانند به روش حکومت استبدادی روی آورند،آزادی رسانه ها را برای آگاهی رسانی به مردم ونظارت برقدرت حیاتی و ضروری می دانست.او درهمان روزاول نخست وزیری اش فرمان داد که که برای هیچ روزنامه ای به خاطر آنچه که علیه او، ولو به دروغ، نوشته باشد، کمترین محدودیتی ایجاد نشود و اعلام داشت که به این مناسبت از هیچ روزنامه ای شکایت نخواهد کرد.

دکترمصدق با آن که خود یک مسلمان باومند بود،دین را امری شخصی می شناخت و یکایک مردم ایران را، ضمن احترام به هویت دینی و قومی آنها، شهروند ایرانی و دارای حقوق مساوی می شمرد. بر اساس همین باور بود که او به کار کشور داری بر مبنای اصل جدایی دین از دولت جامه عمل پوشاند. در تاریخ آمده است که دکترمصدق در پاسخ به پیام آیت الله بروجردی که نسبت به فعال شدن بهایی ها دربعضی از شهرستانها هشدارداده بود، گفت: “ازنظرمن، مسلمان وبهائی فرق ندارند، همه از یک ملت وایرانی هستند”.

در زمینه سیاست خارجی، دکترمصدق، خواستاراستقلال تمام وکمال ایران بود. او با رهبری جنبش ملی کردن صنعت نفت، دررویارویی با امپراطوری انگلستان، ضمن احترام به قوانین و نهادهای بین المللی و با استفاده منطقی و درست از آنها، به استقلال کامل ایران برای نخستین بار درتاریخ معاصر واقعیت بخشید. او به عنوان یک تحصیلکردۀ فرانسه وسوئیس، هیچگاه خارجی ستیز و دشمن ارزشهای جهانشمول غرب نبود.  اوبا خارجی ها آشکارا گفتگو و مذاکره می کرد، ولی با آنها هیچ سَروسِری نداشت. درتاریخ آمده است که در یک سخنرانی با اشاره به شعار”مرگ برانگلستان” به مردم گفت، ما خواهان مرگ ملت انگلستان نیستیم، ما خواهان عزت وسربلندی آنها هستیم. ما تنهاحقوق حقه خودمان را مطالبه می کنیم.

امروز در جهانی که شتابان در راه پی ریزی آینده ای بر شالودۀ  فن آوری پیش می رود، ملت ایران زیرسیطره یک استبداد دینی واپسگرا بسرمی برد. جمهوری اسلامی حکومت را ناشی از اراده مردم نمی داند و چه درقانون اساسی خود و چه درعمل، هشتاد میلیون ایرانی را صغیرانی می شمارد که اختیارشان در دست یک ولی فقیه مطلقه به نام علی خامنه ای است. انتخابات درچنین حکومتی همیشه به انتخاب مسؤلانی منتهی می شود که به اقتدارتام ولی فقیه بر مقدرات مردم و کشورمهر تایید می گذارند، و در واقع بنابر گفته یکی از مسوولان پیشین نظام اسلامی، نقشی جز این  که  “تدارکچی” رهبر باشند ندارند.

حقوق زنان نیزهم چنان نصف حقوق مردان است، و آن ها از اشتغال به مسؤلیت های مهم و از جمله کار قضاوت، و از ورود به ورزشگاهها محرومند.

تاکنون هزاران تن از دگر اندیشان، دگر باشان و مخالفان استبداد دینی به دست کارگزاران نظام حاکم به قتل رسیده اند و بسیاری هنوز درزندان به سر می برند وشکنجه  می شوند.  هیچگونه عدالتی برای قربانیان وجود ندارد و دادخواهی آنها به هیچ نتیجه ای نمی رسد.

وضعیت وخیم اقتصادی کشور از یک مقایسه ساده میان امروز وسال۱۳۵۷ ،تنها با درنظرگرفتن دو معیار، درآمد سرانه وارزش بین المللی پول ایران، به خوبی آشکار می شود. اقتصاد کشور زیر سیطرۀ کامل نهادهای وابسته به حکومتگران، مانند سپاه پاسداران، بیت رهبری وبنیاد مستضعفین، قرار دارد و بازوهای متعدد این نهادها، اختاپوس وار برگرد همۀ منابع حیاتی چنبره زده اند. قرار گرفتن این منابع درخدمت طبقه حاکمه و آقازاده ها به اختلاف طبقاتی دهشتناکی دامن زده است و این در حالی است که

شمار بزرگی از مردم ایران، ازجمله کارگران و آموزگاران، به طور روز افزونی با فقر ودشواری های شدید مالی دست به گریبانند و آفات اجتماعی مانند بیکاری، بیخانمانی، کارتنخوابی، گورخوابی، کودکان کار، روسپیگری زنان و دختران زیر سن، معتادان و دهها مورد دلخراش دیگر در بخش گسترده ای از جمعیت بیداد می کنند.

در زمینه روابط خارجی، نظام مذهبی حاکم بر مبنای جهان بینی شیعه دوازده امامی،همچنان داعیه حکومت برگزیده اسلامی را در جهان دارد.همین حکومت متولیان مذهب شیعه که دین اقلیت مسلمانان جهان است،ایران را رودرروی حکومت آل سعود عربستان سعودی قرارداده است که خود رامتولی کعبه ومسلمانان اهل سنت می داند. حکومت جمهوری اسلامی سی وهشت سال است که حاضر به برقراری رابطه عادی و دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا نیست. بی شک هیچ حکومت مستقلی هرگز نباید ذره ای ازاستقلال، شرافت و منافع مردم میهنش در برابر نظامیگری، زورگویی واهداف استثماری آمریکا یا روسیه یا هرکشور دیگری عدول کند. ولی هیچ حکومتی در جهان امروز نیست که شیوه و رویه غیرمعقول وغیرمسوولانه حکومت جمهوری اسلامی در قبال آمریکا را بر این نزدیک به چهار دهه اتخاذ کرده باشد. امروز با توجه به تنش های ناشی از ریاست جمهوری دانالد ترامپ در  ایالات متحده آمریکا، اتخاذ یک سیاست معقول و دیپلماتیک برای برقراری رابطه با آمریکا با پایان دادن به شعار بی ربط و تحریک آمیز”مرگ برآمریکا” برای خنثی کردن توطئه جنگ افروزی و حفظ تمامیت ارضی ایران از هر زمان دیگری ضروری تراست.

در این سی وهشت سال آنچه از ایران کمن شده است، کوشش همه روزه مردم مهربان و با استعدادش برای حفظ تمامیت ارضی کشور وسربلندی ملت ایران بوده است. جهان وارد قرن بیست و یکم شده است و بیش ازاین جایز نیست که مردم سرافراز ایران و بویژه جوانان ایرانی، از موهبت یک حکومت آزاد و مستقل درچهارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک و مبتنی براصل جدایی نهاد دولت از نهاد دین و اعلامیه جهانی حقوق بشرمحروم بمانند. دکترمصدق دقیقا خواستارچنین حکومتی بود وتا آخرین توان خود علیرغم محاصرۀ شدید اقتصادی و محرومیت از در آمد نفت، تا کودتای بیست و هشت مرداد، با تکیه بر مردم ایران در راه استقرار آن کوشید. استقرارچنین نظامی موجب شکوفایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در سراسرجغرافیای آن خواهد شد ومردم ایران را بر اساس مساوات و احترام متقابل در رابطه و تعامل با همه ملل جهان قرارخواهد داد.

اکنون در این مقطع حساس برداشتن یک گام مهم و حیاتی بر عهدۀ ما ایرانیان چه در داخل وچه بیرون از کشوراست که راه سومی را سوای جناحهای اصولگرا واصلاح طلب وابسته به حکومت که هدف مشترکشان همچنان اسارت ایرانیان در زیرلوای یک ولی فقیه مطلقه وحکومت اسلامی است بجوییم و برای تحقق بخشیدن به آن تبادل نظرجدّی و هدفمند را بر اساس روش های دموکراتیک برای تنظیم یک برنامۀ کارآمد و عملی با یکدیگر آغاز کنیم. آرمانهای استقلال، آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی دکتر مصدق برای ایران، از نظر ما امضاء کنندگان این بیانیه، تکیه گاه و زیر بنای چنین راه سوم به سوی یک نظام جمهوری برخاسته از اراده مردم را تشکیل می دهند. ما  در پنجاهمین سالگرد درگذشت رهبرملی ایران، متعهد می شویم که همه تلاش خود را در راه تحقق آرمانهای دکترمصدق به کار بندیم.


مونا آفاری، روانشناس، آمریکا
بابک ادیبیان، طراح سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، آمریکا
حمید اکبری، استاد دانشگاه، آمریکا
نسرین الماسی، روزنامه نگار، کانادا
منصور بختیار، هنرمند نقاش، هلند
سعید بشیرتاش، داندنپزشک و فعال سیاسی، بلژیک
ایرج جوادی، حسابرس، آمریکا
 اسفندیار خلف، مشاور امور سیاسی، فرانسه
آذر خونانی-اکبری،  کارشناس ارشد آموزش و پرورش کودکان، آمریکا
مهدی زمانی، دانش آموخته روانشناسی، شغل آزاد، آمریکا
امیر سلطانی، نویسنده و کارگردان، آمریکا
رضا شاه حسینی، مهندس مکانیک، آلمان
شیوا شفاهی، میکرو بیولوژیست و کوشنده محیط زیست، آلمان
باقر صمصامی، پزشک، آمریکا
کورش صحتی، روزنامه نگار، آمریکا
نازیلا طوبایی، متخصص نرم افزار سیستم، آمریکا
یوسف عبدالله زاده، افسر سابق نیروی دریایی ایران، آمریکا
بهمن فرقانی، خلبان هواپیمای شکاری، آمریکا
بهمن فرهبخش، کنشگر راه مصدق، آلمان
پیام فرهی، هنرمند، آمریکا
فرهنگ فرهی، روزنامه نگار، آمریکا
کامبیز قائم مقام، مهندس مکانیک، آمریکا
محسن قائم مقام، پزشک، آمریکا
ناصر کاخساز، نویسنده و تئوری پرداز سیاسی-اجتماعی، آلمان
مسعود کاظم زاده، استاد دانشگاه، آمریکا
حسین کبریت چی، کارآفرین، آمریکا
بهاره کشاورز، مهندس شهرسازی، آمریکا
پروین کوه گیلانی، روزنامه نگار، آمریکا
منوچهر قنبری، مهندس انرژی اتمی، آمریکا
اردشیر لطفعلیان، دیپلمات پیشین، نویسنده و مترجم، آمریکا
ایرج مصداقی، پژوهشگر حقوق بشر، نویسنده و فعال سیاسی، سوئد
علی ضرابی، پژوهشگر تاریخ، آمریکا
امیر هوشنگ ممتاز، پزشک، آمریکا
رضا مهاجری نژاد، مدرس دانشگاهی و کاندیدای دکترای علوم سیاسی، آمریکا
شهاب مهرگان، فوق دیپلم نرم افزار و طنز پرداز سیاسی اجتماعی، سوئد
نیما ناصرآبادی، دانشجوی دکتراى آمریکا شناسی ، آلمان
دارا نیرویی، مهندس بازرسی ساختمان، آمریکا

70 comments:

anju said...

Great post i must say and thanks for the information.I appreciate your post and look forward to more.

norton.com/setup | mcafee.com/activate | norton.com/setup | mcafee.com/activate | office.com/setup
Norton.com/setup said...

Norton.com/nu16 to guard your device against malicious package programs. Norton Setup, laptop dangers and malware strike unit one regular for the massive get-together using laptop, PCs or Mobile telephones.

Norton.com/setup
Norton setup
Norton.com/nu16
Norton.com/MyAccount
www.norton.com/setup

jenifferleio12 said...

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
norton.com/setup | office.com/setup | Mcafee.com/Activate | norton.com/setup | office.com/setup

Harry William said...

Thank you so much for this wonderful Post and all the best for your future. I hope to see more post from you. I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

Office.com/Setup

brother printer support phone number

Norton.com/Setup

gerrykirsten said...

HP Printer Support is active helpline that is available round the clock to resolve Hp printer problems. If you face any problem with your printer like device is not working properly, paper jamming issue, cable wire problem and others then reach experts of HP Printer Support and get instant help.

gerrykirsten said...

Epson Printer Support is available whole day and night to resolve your printer problems. If you face any problem with your epson printer device like device is not working properly, cable problem, cartage problem, blank screen and others then contact at Epson Support and resolve your issue in no time.

gerrykirsten said...

AOL Tech Support Phone Number is a customer care helpline that is offered by one of world's best mail service provider. The experts at this toll-free helpline renders all your forget password, password recovery and other related issues. Reach them anytime of day or night at AOL Tech Support whenever you need their help.

gerrykirsten said...

Dell Printer Support is a team of well experienced experts who takes care of your dell device problems. If face any problem with your device like your device is crashed, device is not working properly, paper jamming or others then contact at Dell Support and get instant help.

gerrykirsten said...

Acer Support is a team of well experienced experts who takes care of your Acer devices. If you are facing any problem with your Acer device like your device is crashed, device is not working properly or any other problem then contact toll free number of Acer Tech Support and get instant help.

gerrykirsten said...

Canon Printer Support is a team of experts who takes care of your canon device issue. If face any problem with your device like your device is crashed , device is not working properly or others then contact Canon Support and get instant help.

gerrykirsten said...

Brother Printer Support is a team of well experienced experts available round the clock to resolve your printer problems. If you face any problem with your device like cable problem, cartage problem, paper jamming and others then reach the experts at Brother Support toll free number and get instant help.

Harry William said...

Thank you so much for this wonderful Post and all the best for your future. I hope to see more post from you. I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

hp printer support number

hp printer assistant

mcafee.com/activate

Harry William said...

Thank you so much for this wonderful Post and all the best for your future. I hope to see more post from you. I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

Office.com/Setup

office.com/setup said...

Great blog couldn't be much better office.com/setup

Marc Lee said...

Great information you shared through this blog. Keep it up and best of luck for your future blogs and posts.

Office.com/setup | Norton.com/setup

Marc Lee said...

Great information you shared through this blog. Keep it up and best of luck for your future blogs and posts.

Office.com/setup | Norton.com/setup

Stacy Watson said...

This is a very insightful post. I am looking forward to reading more of your posts. Thanks for sharing with us.
Office.com/Setup

Stacy Watson said...

This is a very insightful post. I am looking forward to reading more of your posts. Thanks for sharing with us.
Office.com/Setup

gerrykirsten said...

AVG Support helps the troubled customers who are having issues with there antivirus software. Also the experts working at the AVG Support Number are accessible 24/7 to rescue every user.

Unknown said...

refreshing post!!
www.office.com/setupc

molly watson said...

Kaspersky Support resolves all those issues that the irritated customers may have issue with their antivirus software.Now get access to instant solutions on the same, as the experts available at Kaspersky Support Number would help you with quick resolutions.

Molly Watson said...

Norton Support rescue all those troubled customers who have issue with their antivirus software. To avail instant resolutions on the same, we advice all the customers to take help from experts available at Norton Support Number

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

norton.com/setup

office.com/setup

roadrunner email

mcafee.com/activate

aol mail

mark watson said...

Really great article, Glad to read the article. It is very informative for us. Thanks for posting.

norton.com/setup
mcafee.com/activate

ethanivys00@gmail.com said...

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News

Regards= office.com/setup

Institute Coim said...

BECOME A DIGITAL MARKETING
EXPERT WITH US
COIM offers professional Digital Marketing Course Training in Delhi to help you for job and your business on the path to success.
+91-9717 419 413
Digital Marketing Institute In Greater Noida
Digital Marketing Course In Greater Noida
Digital Marketing Course in Laxmi Nagar
Digital Marketing Institute in Delhi
Digital Marketing training in Preet Vihar

mark watson said...

You have great ideas to share something like this.Thanks for share this info.
Norton.com/MyAccount

officecom-officeoffice said...

Office.com/setup present character staff are Officesetup-office-setup-show Certified Technicians dismissing don't everything Office setup considered hold any checks from any evacuated coming to if unequivocally showed up.
http://officecom-officeoffice.com

officecom-officeoffice said...

You may on a freakishly central estimation get the Services in case you are a Service supporter on positive terms with an excellent 'ol bound, account with Office.com/setup.
http://office-comofficeoffice.com/

office setup said...

For all the Office Setup users, we serve as the third party support provider for all the Office setup issues and troubleshooting all the concerning of office.com/setup. This involves basic installation, setup, activation, update, upgrade and all the other technical difficulties.
http://officecom-office-office.com/

norton setup said...

Get the easiest way of setup and install Norton Setup with Product Key from norton.com/setup. Norton proves to be one important aspects for all theinternet users to act as a shield against the increasing number of viruses, worms, spyware, and Trojan horses.
http://norton-comnortoncom.com/
norton setup

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

office.com/setup

roadrunner email

mcafee.com/activate

aol mail

malina smith said...

Really great article, Glad to read the article. It is very informative for us. Thanks for posting.Norton™ provides industry-leading antivirus and security software
for your PC, Mca, and mobile devices Visit @: - McAfee.com/activate | Norton.com/myaccount | norton.com/setup

antivirusnorton said...

d-McAfee has comprehensive cyber security solutions. Secure your computers, endpoints, network and cloud from viruses, malware and other security threats.Official Website For More Deft Info @:
norton.com/setup | mcafee.com/activate | office.com/setup | mcafee.com/activate | mcafee.com/activate

mcafee.com/activate said...

This is a great inspiring article.I am pretty pleased with your good work.You really really helpful information.

norton.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate | norton.com/setup

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

mcafee.com/activate

kaspersky activation code

free pogo games

roadrunner email

aol mail

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

kaspersky activation code

free pogo games

roadrunner email

aol mail

Mike Myers said...

I am Mike Myers. Nice article. We are one of the best credit card merchant service providers. We offer online payment gateway for website, point of sale systems for small business, online payment.

Adam Jon said...

This information is impressive.I am inspired with your post writing style & how continuously you describe this topic. After reading your post,thanks for taking the time to discuss this, I feel happy about it and I love learning more about this topic.

Need Help Click Here. www.office.com/setup
www.webroot.com/safe

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

mcafee.com/activate

kaspersky activation code

free pogo games

roadrunner email

aol mail

molly watson said...

HP printer support is active helpline that is available round the clock to resolve Hp printer problems. If you face any problem with your printer like device is not working properly, paper jamming issue, cable wire problem and others then reach experts of HP Printer Support and get instant help.

gerrykirsten said...

Enable Canon MG3600 Setup by following guidelines in this article. You can reach our experts at Canon ij Setup if you face issues in carrying the printer setup.

Printer Cares said...

Canon.com/ijsetup

Norton technical support phone numberDeam jones said...

norton.com/setup Antivirus on computer system, one can secure their portable computer and will check that of the protection likewise as privacy of the info. Application, norton.com/setup data and code. No virus, phishing scam, bug or totally different threat can harm your device. norton.com/setup If you needed to urge any of the aforementioned plans on your device then you will be able to transfer, norton.com/setup purchase and activate antivirus on your device.

All Customer Service Number said...

We are providing online support to the customers for norton antivirus. Need help, just click on the following link.
Office.com/setup
www.norton.com/setup
Norton.com/setup

Sam curren said...

Are you facing technical difficulties to set up Brother Printer? Do you want to set up Brother Printer? If yes, we are here to help you. Setting up Brother Printer is not an easy job, so it needs technical skills properly. Our printer support team dealing into simple to complex issues related to Brother Printer. Our techies have depth knowledge and technical experience for setting up Brother Printer in the right technical ways. Our Brother Printer Setup process is very easy and quick as compared with others.

Sam curren said...

Telus Support is active helpline that is available round the clock to resolve Telus email problems. If you face any problem with your email like email account, recover forgotten Telus account password, Telus email has stopped working and others then reach experts of Telus Support Phone Number and get instant help.

Smith Leo said...

I am Grateful™ that you shared this informational post. ✆ Your website has everything that I have been looking for so long. Your knowledge about this topic is quite impressive. I am amazed by the content you shared on this website.☞ I loved this page so much that I have bookmarked it for future reference. Thank you for this valuable piece of information. Sadly I could not find any additional information on this page. The information available here is similar to other websites. I like that your understanding about this subject is very deep. Visit௹☞ Telstra WebmailPlumbers Near Mewww.Norton.com/setupwww.office.com/setupwww.office.com/setupNurton.com/nu16

norton.com/setup said...

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

norton.com/setup

norton.com/setup

mcafee.com/activate

kaspersky activation code

free pogo games

roadrunner email

aol mail

Unknown said...

geek squad tech support provides coverage for parts and labor required to get your product up and running again. See sample of current Geek Squad Protection Terms and Conditions for specific coverage and exclusions. geek squad tech support Power surges can happen at any time, causing damage to your equipment. Most manufacturers’ warranties don’t cover power surges, but with Geek Squad Protection, you don’t have to worry. We can fix your mobile phone, laptop and PC, regardless of where you buy them and of which brand. Our geek squad chat team likewise sets up, install, protect, and fixes everything from home appliances, smart wearable gadgets to phones.

Unknown said...

geek squad tech support is one of the leading company for each office and enterprise shoppers. geek squad chat offer you services from the expertise and experienced professionals. Our specialists promise you to deliver fast, economical and efficient facilities for all of your digital and technology-based issues. geek squad chat with agent See sample of current Geek Squad Protection Terms and Conditions for specific coverage and exclusions. Power surges can happen at any time, causing damage to your equipment. geek squad chat Most manufacturers’ warranties don’t cover power surges, but with Geek Squad Protection, you don’t have to worry. geek squad appointment

Alex williams said...

Do you require HP printer setup for your mac operating system? Is your printer driver not suitable for macOS? Then visit the 123.hp.com to get the software and driver for better functioning of your printer. You can also call our expert HP support team for services.

skypecares said...


Computer Repair in Shalimar Bagh


Computer repair in Shalimar Bagh is locations where we provide support to fix laptop and desktop. Just call 9717026692 to reach computer repair Shalimar Bagh or chat with experts.

Computer repair in pitampura


Computer repair in Pitampura provide help to repair all type of laptop and desktop. Just dial 9717026692 to connect computer repair Pitampura live and chat experts.

SEO services in shalimar bagh


SEO services in Shalimar bagh will help you to get ranking of your website on top of search engine, once you call SEO services Shalimar bagh we will help you to grow your business

Best gym in shalimar bagh

Pure Training is one of the Best gym in Shalimar Bagh to book trial or registration contact , be the part of Best gym in Shalimar Bagh to achieve fitness goal and also get best discount.

Alex Smith said...

Best Buy Appointment |
Geek Squad Appointment Scheduling |
Best Buy Geek Squad Appointment Schedule |
BestBuy.com Appointments |
Geek Squad Appointments At Best Buy |
Make An Appointment With The Geek Squad |
Schedule Geek Squad Appointment |le

neha said...

Thanks for sharing an informative blog keep rocking bring more details.I like the helpful info you provide in your articles.
Events Planner In Delhi
Wedding Planner In Delhi
Download Free Newspaper WordPress Theme
Download Yoast SEO Premium WordPress Plugin

gerrykirsten said...

I read your blog, it was interesting and worth sharing. Being of an online growing community, I want to share you some best ways travel with Delta Airlines. For cheap tickets dial Delta Airlines Phone Number and speak to the agents, They will book you instantly the tickets through Delta Airlines Reservations Phone Number.

Anonymous said...

Norton is one of the top most antivirus for computers and gadgets, to download and setup Norton antivirus you need to visit Norton.com/setup or www.norton.com/setup. In this article we will guide you all steps which are necessary to activate Norton antivirus on windows.

Neha said...

Thanks for sharing this with us......this is really appreciating.
mcafee.com/activate
norton.com/setup

norton-norton-norton said...

My norton.com/setup makes it easy for you to set up your Norton protection, check your security status, and extend your protection to other PCs, Macs, smartphones, and tablets. you need to enter product code which you have. Subscription begins when you enter key found on your product card or order confirmation email.

Dharmendra Chidar said...

"I have website Live Digital india for Related to Movies Entertenmaint so please visit my site
Download Movies
https://livedigitalindia.in

Thanks
Dharmendra"

Ajay kumar said...

Thanks for posting
my website techwolk is related to technology

Printer Cares said...

Canon Printer offline

Printer Cares said...

solution brother.com/windows

Unknown said...

I read your post, it was interesting and worth sharing. Being of an online growing community, I want to share you some best ways travel with Delta Airlines. For cheap tickets reach to Delta Airlines Customer Service and speak to the agents, They will book your tickets instantly through Delta Airlines Customer Service Number.

Peter Anderson said...

Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man,Keep it up.
Webroot.com/safe | bitdefender.com/activate | webroot.com/safe

Christopher said...

Printers are friendly tools you can find everywhere these days, whether at office or at home. They are an essential part of office supplies, giving you the ease of printing your documents any time for more information on printer gotoBrother DCP-L2520DW Driver

petersidle said...

Search Plumbers Near Me and find our plumbers across the United States. We provide best plumbing services, actively responding to query of Plumbers Near Me.

KaydenIvy said...

Its really helpful for me, awaiting for more new post. Keep Blogging!Brother DCP-L2540DW Driver

waston said...

hey, I am pitter Watson I read your blog and it is actually nice and excellent content. I am also a technical writer, who frequently writes to fix and solve common technical problems. If how to connect the computer with wifi other issues bugging you, then read my blog relevant solutions. visit my website.
www.norton.com/setup brother printer customer service|| AOL Mail Login

Edge Termite Exterminator said...

If you see any sign of termite then seek help from Edge Termite Exterminator to Termite Exterminator. Here you will get instant services on call too. Hurry up now!