ایران نوین

ایران نوین

Thursday, October 9, 2008

پیام جبهه ملی ایران به زندانیان عقیدتی اعتصاب کنندههم میهنان در بند، شما که در چند شهر ایران برای اعتراض به رفتار غیرقانونی، ضد بشری و خشن جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده اید، شما که برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش جهانیان رنج تن و روان را بیش از پیش پذیرا شده اید، بدانید که که مردم آزادیخواه جهان صدای شما را شنیده اند، هر چند که حاکمان جمهوری اسلامی گوش شنوا ندارند.

ما در جبهه ملی ایران از شما که در اعتصاب غذا بسر می برید درخواست می کنیم که برای زنده و تندرست ماندن و حفظ توان ادامه مبارزه علیه خودکامگی و فساد و نقض حقوق بشر، اعتصاب خود را پایان بخشید که میهن به وجود شما مبارزان فداکار نیاز دارد.

هیئت اجرایی جبهه ملی ایران

تهران 7 مهر 1387

No comments: