ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, March 18, 2009

محسن نامجو از ( دوران میر حسین ) دهه 60 می خواند
روزی که رفت بر باد


روزی که داد بر باد

روزی که سرد بود

حرام شطرنج و تخطه نرد بود


Balatarin

No comments: