ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, May 26, 2009

بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران


به نام سعادت ملت ايران
ميهن ما در شرايط بسيار حساس و سرنوشت سازي قرار گرفته است درطي سالهاي گذشته زير پا نهادن بنيادي ترين حقوق شهروندي مردم ايران ، ناديده گرفتن تعهدات بين المللي در عرصه حقوق بشر وقانون بين الملل توسط گروه حاكم و بطوركلي پايبند نبودن آنها به حاكميت قانون باعث شده است تا فرصتهاي طلايي و تاريخي بسياري را كه در عرصه ي دروني و برون مرزي نصيب ملت شده بود از دست برود و ملت را از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و معيشتي درشرايط بسيار سختي قرار دهد . همه ي اين نابساماني ها ناشي از ضعف مديريتي ، بي برنامگي و ناكارامدي سردمداران وبي اعتنايي آنها به حقوق اساسي ملت است.

ملت بزرگ ايران كه نخستين اعلاميه ي جهاني حقوق بشر را برپايه ي همزيستي فرهنگ ها، آزادي ، برابري ، بردباري و سازگاري نژادي و مذهبي براي جهانيان به ارمغان آورد ، يك صد سال است كه درراستاي استقلال ، آزادي ، دمكراسي و حقوق بشر درنهضت هايي مانند جنبش مشروطه ، جنبش ملي شدن صنعت نفت وتحولات اجتماعي وسياسي سال 57 تلاش مي كند. با پيشينه اي چنين گرانقدر ، ملت ايران شايسته ي برخورداري از حكومتي برپايه ي دمكراسي ، حقوق بشر ، آزادي هاي بنيادين و حكومت قانون مي باشد.

ما به آگاهي همگان مي رسانيم كه در راستاي اين خواسته ديرپاي ملت ايران گروهي از شخصيت هاي ملي و وابستگان به حزب ها ، سازمان ها و نهاد هاي مدني و صنفي كه پايبند به تماميت سرزميني ، استقلال ، جمهوري خواهي ، اصول دمكراسي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشند گرد هم آمده و يك همبستگي تحت عنوان همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر درايران به وجود آورده

و پايبندي خود را به اصل هاي زير اعلام مي كند ازهمه ي ايرانيان و آزادي خواهان جهان خواستاريم كه ما را در راستاي برآورده شدن اين خواسته ها ياري نمايند.

1- حفظ تماميت سرزميني و استقلال ايران

2- پذيرش مفاد منشور ملل متحد و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي آن

3- حاكميت قانون برخاسته از اراده ي آزاد مردم

4- تغيير قانون اساسي و حذف اصل هاي مغايربا حاكميت ملت

5- جدايي دين ازحكومت

6- تاكيد بر دمكراسي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي

7- تاكيد برحقوق برابر همه ي اقوام ايراني

8- تاكيد بربرابري حقوق زن ومرد

9- رفع هرگونه تبعيض از لحاظ جنسيتي ،نژادي،قومي، عقيدتي و مذهبي

10- پاسداري از زبان پارسي كه بن مايه ي فرهنگ ، يك پارچگي و هويت تاريخي و ملي است با احترام و پذيرش ديگر زبان هاي رايج درسرزمين ايران

11- نفي هرگونه خشونت و شكنجه اعم ازاينكه ازمجاري قانوني يا خودسرانه اعمال شود

12- توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي همراه با گسترش عدالت اجتماعي و نفي هرگونه بهره كشياسامي بخشي ازهيات موسسان:استاد اديب برومند (رهبر جبهه ملي ايران)

دكتر لقا اردلان (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

اجلال اقوامي ( سخنگوي سازمان حقوق بشر كردستان)

دكتر سيد جواد امامي (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران)

اميررضا امير بختيار(عضو حزب ايران)

دكترمحمد اوليايي فرد (وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق بشر)

بهرام آبتين (مسوول كانون فرهنگي پارس هاي لربختياري ايرانبان)

دكترداود هرميداس باوند(عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران)

سپيده پورآقايي (فعال حقوق بشر)

علي اكبر پير هادي (عضو هيات مديره سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد)

احمد پور ابراهيمي (فعال حقوق بشر)

سعيد ترابيان ( عضو هيات مديره سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد)

بهروز جاويد تهراني (زنداني سياسي)

ابوالفضل جهاندار (فعال دانشجويي)

بيژن جانفشان (نويسنده و فعال حقوق بشر)

علي رضا جباري (عضو كانون نويسندگان ايران)

عيسي خان حاتمي (شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

زيبا حاجي لو (فعال دانشجويي)

حميد رضا خادم (عضو سازمان جوانان جبهه ملي ايران)

عباس خرسندي (دبيركل حزب دمكرات ايران ، زنداني سياسي)

علي رضا خسرواني ( مسوول انجمن اهورا منش استان فارس)

محمد رضا خوانساري ( عضو انجمن زندانيان سياسي )

ناهيد خيرابي (فعال زنان)

دكتر محمد علي دادخواه (وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر)

سعيد درخشندي ( زنداني سياسي ، فعال حقوق بشر)

جمال درودي (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

علي رستگاري (عضو جبهه متحد دانشجويي)

رضا رخشان (مسوول روابط عمومي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه)

اشكان رضوي (عضو سازمان مهندسان جبهه ملي ايران)

دكترفريبرز رييس دانا (اقتصاد دان وفعال سياسي و عضو كانون نويسندگان ايران)

مهندس كوروش زعيم (شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

شاهين زينعلي (دبيرانجمن دانشجويان آزاديخواه وملي )

نسرين ستوده ( حقوق دان و فعال حقوق زنان)

پرويز سفري (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران)

محمد مسعود سلامتي (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران)

گوهر شميراني (فعال زنان)

كيوان صميمي (مديرمسوول مجله توقيف شده نامه وعضو كانون مدافعان حقوق بشر)

سيامك طاهري ( فعال سياسي وشهروندي)

مهندس حشمت اله طبرزدي (دبيركل جبهه دمكراتيك ايران)

محمد عسگري (

كاظم عنبري (فعال شهروندي)

تيمسارسرلشگر بازنشسته ناصر فربد (اولين رييس ستاد مشترك ارتش پس ازانقلاب)

محمد حسن فلاحيه زاده (زنداني سياسي )

دكتر حسام فيروزي (فعال حقوق بشر وزنداني سياسي)

علي قبادلو (فعال شهروندي)

امين كرد( عضو شوراي مركزي جبهه متحد دانشجويي)

مريم محبوب (فعال زنان و شهروندي)

اسماعيل مفتي زاده (فعال سياسي و حقوق بشر)

دكتر محمد ملكي (استاد دانشگاه و اولين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب )

بهزاد مهراني (وبلاگ نويس و دبيراول مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران)

عبداله مرادي ( عضو مركزيت اتحاد براي دمكراسي)

حميد رضا محمدي (زنداني سياسي )

رامين ناصح (دبيركانون آينده نگري)

دكتر نقي پور (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

ظهور نبوي (زنداني سياسي )

دكتر حسين موسويان (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران)

مينو يوسف پور(فعال زنان و شهروندي)


اعضاي شوراي اجرايي به قرار زير است:

1- داود هرميداس باوند (رييس شورا)

2- محمد ملكي ( دبير شورا)

3- اكبر پير هادي

4- محمد اوليايي فرد

5- كوروش زعيم (دبير سياسي)

6- اسماعيل مفتي زاده (مشاور درحقوق بشر)

7- كيوان صميمي

8- عليرضا جباري

9- نسرين ستوده

10- حشمت اله طبرزدي (سخنگو)

11- عيسي خان حاتمي (دبيراجرايي)


شایان توجه است که پیوستن به این جنبش ادامه دارد. افرادی که سند همبستگی را برای امضا به دیگران ارایه می دهند به عنوان پیک های همبستگی به حساب می ایند.


Balatarin

No comments: