ایران نوین

ایران نوین

Monday, June 22, 2009

دلیل عصبانیت خامنه‌ای از دولت انگلیس

حتما خبر مسدود شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارا یی‌های ایران در بریتانیا رو خوندید که البته در میان خبرهای داغ این روز‌ها توجه زیادی بهش نشد، حال آن چه در زیر میخوانید پشت پرده این خبر و علت اصلی‌ عصبانیت خامنه‌ای از دولت انگلیس و احضار سفیر ایران به وزارت خارجه دولت بریتانیا می‌باشد.

حساب بانکی‌ به نام مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر انقلاب ، در یکی‌ از بانک‌های لندن به مبلغ ۱ میلیارد ششصد میلیون دلار وجود داشت که با پیگیر‌های تعدادی از ایرانیان و فشار زیاد به دولت انگلیس مبنی بر اینکه این پول متعلق به مردم ایران است و باید توقیف شود از یک ماه پیش شروع شد. و دولت انگلیس بخاطر روابط اقتصادی با خانواده خامنه‌ای تمایل به توقیف این پول را نداشت که عده ای موفق شدند با اقدام‌های قانونی کار را روز ۲۳ خرداد به اتمام برسانند. این پول هم اکنون به نام ملت ایران بلوکه شده .
در ضمن تعداد زیادی از وابستگان به بیت رهبری یا اشخاص حقیقی نزدیک به آقای خامنه‌ای میلیاردها دلار به اسامی مختلف در بانک‌های کشورهای اروپایی‌ حساب دارند ..از جمله می‌توان در بانکی‌ در آلمان مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی‌ تهرانی‌ و یا ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شوجونی و غیره اشاره کرد...که از این پس اطلاع رسانی خواهد شد ،
گفتنیست تلاشها برای توقیف کل این پولها که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار می‌باشد و توسط فروش نفت به دست آمده است ادامه دارد و در حال پیگیری است.
عصبانیت آقای خامنه‌ای از دولت انگلیس صرفاً به خاطر توقیف پول پسرشان می‌باشد ،حتا سفارت ایران در لندن بارها با مسئولین انگلیس در این بار مذاکره کرده‌اند که با اقدامات قانونی عده ای دولت انگلیس نمیتوانست کمکی‌ به آقای خامنه‌ای کند.در ضمن دولت انگلیس برای اینکه اسامی افشا نشود ،اقدام به رایزنی و حل موضوع اسم مجتبی خامنه‌ای به شدت در حال فعالیت است

No comments: