ایران نوین

ایران نوین

Monday, July 6, 2009

محمود در احادیث، جزء شخصیت های زمان ظهور


نام کتاب ” شخصیت های زمان ظهور ” است . این کتاب در حجم بالا در کتابخانه های مساجد و پایگاههای بسیچ موجود است . و فقط منحصر به این یک مورد نیست . کتاب های دیگری نیز در اختیار هست که آقای خامنه ای را به سید خراسانی تشبیه می کنند و اینها همه از سوی شاگردان موسسه مصباح یزدی تهیه میشوند

No comments: