ایران نوین

ایران نوین

Sunday, June 15, 2008

جنتلمن رفت

جنتلمن فراری شد تا نور چشمی دفتر ولی فقیه سر مربی پرسپولیس شود!!!!!


به اين دلايل افشين قطبی درايران نماند:

1-نميخواست نماينده مجلس بشود


2-شورای شهر هم نمی رفت


3-وقتی می برد نميگويد امام زمان برد


4-وقتی می بازد نميگويد توطئه دشمن بود


5-ما يه دونه علی دائی داريم


6-برای املاک رابينسون هم تبليغ نمیکند


7-به حزب الله لبنان کمک مالی نميکند


8-الآن رفت تا بعداً مجبور نشود در برود


9-پياده ميرود استاديوم ولی پياده نميرود مرقد


10-با تمثال معظم له عکس نميگيرد


11-تابحال شعار نداده يا اگر داده پاش وايساده


12-ميگويد خون ايرانی ها از بقيه رنگين تر است


13-به پيروزی ميگويد پرسپوليس


14-قهرمانی را دوست دارد ولی از قهرمان بازی بدش می آيد


15-فکر ميکند بايد به مردم احترام بگذارد


16-به کسی فحش نميدهد


17-سعی ميکند فارسی حرف بزند ولی سعی نميکند عربی حرف بزند


18-مسئله پرسپوليس برايش مهمتر از مسئله فلسطين است


19-مگه ديوانه بود بماند ؟

No comments: