ایران نوین

ایران نوین

Monday, May 13, 2013

بیانیه جبهه ملی ایران درباره انتخابات 1392هم میهنان گرامی،
یکصد و اندی سال پیش، ملت ایران، در دورانی که در آسیا تنها پنج کشور مستقل و در آفریقا دو کشور در تعاملات سیاسی وقت مطرح بودند، انقلابی را برای رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی و حکومت قانون، زیر عنوان نظام مشروطه با پیروزی به ثمر رساند. ولی شوربختانه، دو قدرت استعماری وقت، پس از عهدنامه 1907، ناظر بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ خود، از آنجا که تحقق و شکوفایی و باروری ارزش‌های مندرج در انقلاب مشروطیت را در تعارض با منافع سیاسی وقت خود می‌دیدند، بر آن شدند تا با ایجاد نفاق و اختلال، و در نتیجه عقیم ساختن فرایند پویای انقلاب، آن را در یک مفهوم اسمی محدود نمایند و از اجرایی شدن هدف‌های آن جلوگیری نمایند. در نتیجه، جامعه ایران دوباره به گونه دیگری از نظام استبدادی دچار شد. پس از گذار از یک دوره استبدادی پرتلاطم شانزده ساله، که در آن نوسازی اداری، اقتصادی و اجتماعی به شکلی ناموزون انجام گرفت، ولی از نوسازی سیاسی مبتنی بر وجود سازمان‌های مدنی، حزب‌های سیاسی، مطبوعات آزاد، و عملکرد مستقل مجلس شورای ملی، و مهمتر و فراتر از همه انتخابات آزاد، جلوگیری شد. در نتیجه، جامعه ما از آشنایی و تجربه و دمسازی با ارزش‌ها، اصول، مضامین و مکانیسم های اجتماعی-سیاسی یک دموکراسی، یا یک فرهنگ دموکراسی، محروم ماند. به این ترتیب، جامعه ایرانی جز در مقاطع زمانی بسیار کوتاه دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و 28 ماه حکومت ملی دکتر محمد مصدق، مانند گذشته با شکل‌های متفاوتی از نظام‌های استبدادی دست به گریبان بوده است.
 اینک، در شرایطی که جامعه با نابسامانی ها، نارسایی‌ها در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  پیامدهای نگران کننده آنها روبرو است، و با توجه به آنکه رابطه تنگاتنگی میان روند تحولات داخلی و روابط بین المللی وجود دارد، بی شک چگونگی نحوه برگزاری انتخابات و فرآیند آن، وقتی می‌تواند در برونرفت از تنگناها و بن بست‌های موجود اثر گذار باشد که انجام آن در فضای باز سیاسی، از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، و مطبوعاتی از یک سو و مشارکت سایر آگاهان و فعالان سیاسی باورمند به ارزش‌های ملی و آزادی‌های بنیادین و حقوق بشری، صورت گیرد.
جبهه ملی ایران در راستای پایبندی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، از هر روندی که منتهی به خروج کشور از تنگناها و بن بست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود شود و همچنین تحقق بخش رفاه عمومی، آزادی‌های بنیادین، توسعه اقتصادی پایدار، اعتلای علمی و فرهنگی، پیشرفت اجتماعی و احراز و ارتقای جایگاه شایسته ایران در صحنه بین المللی و حضور و شرکت موثر در تصمیم گیری‌های منطقه ای و جهانی قویا ارج می نهد. ولی در حال حاضر، با توجه به شرایط حاکم بر انتخابات، از هیچ نامزدی پشتیبانی نمیکند. باشد که در این آزمایش سیاسی-اجتماعی پیش رو، خردمندی، واقع نگری و جهان بینی رهنما و رهنمون دست اندرکاران باشد.
داود هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
20 اردیبهشت 1392

No comments: