ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, May 20, 2008

طنز


در پي كشف دو و نيم ميليون عروسك نفوذي باربي، بت من، اسپايدر من و هري پاتر، دري ‏نجف آبادي دادستان كل كشور طي نامه اي به رئيس جمهور هشدار داد. وي نوشت: « چهره ‏سازي شخصيت هايي چون باربي، بت من، اسپايدرمن، هري پاتر همه و همه زنگ خطري ‏است براي مسوولان كشور.» به دنبال اعلام اين هشدار، آژير وضعيت قرمز به صدا درآمد و ‏كشور در بهت و نگراني فرو رفت.‏

رئيس جمهور: باربي را از صحنه گيتي محو مي كنيم
به گفته خبرنگاران حوزه رياست جمهوري، در پي دريافت نامه دادستان كل كشور در مورد ‏باربي، رئيس جمهور، سفرش به چين را به تاخير انداخت و هيات ويژه اي شامل سخنگوي ‏دولت، رئيس شورايعالي دفاع، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نيروي زميني، وزير اطلاعات، ‏وزير امورخارجه، فرماندهي بسيج و وزير كشور را به عنوان « كميته واكنش سريع در مورد ‏باربي» تشكيل داد. رئيس جمهور در اولين گام، طي نامه اي وزير اطلاعات را مامور كرد تا ‏با استفاده از سربازان گمنام امام زمان به هجمه بي وقفه باربي به كشور بپردازند. ‏

نامه رئيس جمهور به وزير اطلاعات
جناب آقاي محسني اژه اي ‏
وزير محترم اطلاعات
به پيوست نامه دادستان محترم كل كشور ارسال گرديده توجه شما را به مفاد آن جلب مي نمايم. ‏اميدوارم ماموران تحت امر آن وزارت محترم بسرعت اقدامات زير را انجام داده و نتيجه آن ‏را بسرعت به اينجانب منعكس فرمائيد:‏
اول: با عنايت به اينكه دولت هاي گذشته بي توجهي هاي فراواني در امور فرهنگي داشته اند، ‏بررسي نمائيد كه نقش دولت اصلاح طلبان در وارد شدن عناصر مرموز و خانمان براندازي ‏چون باربي چيست؟ و با توجه به حضور برخي انواع باربي زن دوچرخه سوار، رابطه آن با ‏برخي خانواده هاي وابسته به مفسدين اقتصادي كه مبلغ دوچرخه سواري براي خواهران بودند ‏و سالها بر قله هاي رفاه تكيه زده اند، چه بوده است؟
دوم: بررسي شود كه آيا باربي پس از كودتاي 28 مرداد وارد شده است، يا قبل از آن و اصولا ‏آمريكائيان از وارد كردن آن چه قصدي در مقابله با دولت ملي مرحوم كاشاني و فاطمي ‏داشتند؟
سوم: با توجه به هجمه گسترده « باربي گري» در برخي عوامل سست عنصر غرب زده، ‏نقش بابي گري در ترويج اين مفاسد بررسي و شنود شده و نوارها را پياده نشده براي اينجانب ‏بفرستيد.‏
چهارم: با توجه به اينكه انتقال نقدينگي از بخش كشاورزي و زمين به بخش « باربي» مي ‏تواند در افزايش قيمت مسكن كه هنوز علت آن بر اين دولت معلوم نشده است، تاثير گذاشته ‏باشد، در اين مورد اقدام فرموده و ببينيد نقش افرادي كه در هيات مذاكرات سابق بوده يا ‏تجارت نفت و پسته را در دست داشتند، در تجارت باربي براي افزايش تورم و جايگزيني ‏باربي به جاي بدحجابان چه نقشي داشته اند؟
پنجم: پشت صحنه واردات باربي، سوپرمن، بت من و اسپايدر من بشدت بررسي شود و ببينيد ‏كه آيا جريانهاي منحرف فرهنگي و روزنامه نگاران قلم بمزد در ترويج اين هجمه نقشي ‏داشتند يا نه، خواهشمند است فعلا به عروسك زورو كه خودي محسوب مي شود كاري نداشته ‏باشند، ضمنا با عنايت به اينكه ما در حال مذاكره با انگليس هستيم از برخورد تند با هري پاتر ‏تا اطلاع ثانوي خودداري شود.‏
موارد را پس از بررسي به اينجانب اطلاع دهيد.‏
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اسلامي ايران

نامه وزير اطلاعات به اداره سوم بررسي ‏

برادر سعيد ‏
ضمن ارسال تصوير نامه رياست محترم جمهوري، لطفا هر گونه سابقه اي در مورد باربي، ‏هري پاتر، بت من، سوپرمن، اسپايدرمن داريد براي اينجانب ارسال كنيد. ضمنا افراد فوق ‏الذكر را دستگير و جهت شناخت چگونگي نفوذ، كانال هاي ورود به كشور، ارتباط با ‏گروهك هاي سياسي، تحريك كنندگان آنان به هجمه به سوي ايران و ارتباط آنان با رژيم ‏صهيونيستي را با دقت بررسي و سريعا گزارش كنيد. ‏
وزير اطلاعات

گزارش اداره سوم بررسي وزارت اطلاعات
محرمانه
موضوع: نتيجه پرونده اشخاص موسوم به باربي، هري پاتر، بت من و اسپايدرمن
گيرنده: مقام وزارت

به دنبال دستور مقام وزارت، اين اداره بلافاصله با هماهنگي با نيروهاي سربازان گمنام آقا ‏امام زمان، مستقر در اداره سوم، اقدام به دستگيري بيش از صد هزار نفر اشخاص موسوم به ‏‏" باربي" نموده و اين اشخاص با هماهنگي ناحيه قضائي به آموزشگاه اوين دلالت شدند. ضمنا ‏با توجه به وضع بسيار اسفبار حجاب خواهران موسوم به باربي براي هدايت آنان به زندان، از ‏واحد خواهران بسيج استفاده گرديد. در مرحله اول، گروه بازجويي متوجه شدند كه اظهارات ‏متهمين شباهت زيادي با هم داشته و به همين دليل براي عملياتي كردن و تسريع در بازجويي ‏چند نمونه از فاسد ترين اين متهمان مورد بازجويي قرار گرفته و موارد زير كه خلاصه ‏چندين هزار نفر- ساعت بازجويي مي باشد، ارسال مي گردد. اصل پرونده با طبقه بندي بكلي ‏سري در آرشيو اداره نگهداري مي شود. ‏
اول: متهمين گروهك باربي همگي اعتراف نمودند كه ماهيت آمريكايي داشته و با هماهنگي ‏هاي افراد سودجو و بعضا مغرض و نفوذ در ارگان ها و نهادها و وزارتخانه هاي ذيربط و ‏گاهي توسط اشخاص مسافر بصورت قاچاق وارد مرزهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي شده ‏و توسط طبقات و گروههاي مرفه بي درد و بعضا اقشار نزديك به اصلاح طلبان مورد ‏استفاده و استقبال قرار گرفته اند. ‏
دوم: يكي از سركردگان باربي ها اعتراف نمود كه شخص موسوم به « روت هندلر» كه ‏احتمالا از عوامل پنتاگون مي باشد، مدت كوتاهي پس از كودتاي ننگين آمريكايي در سال ‏‏1966 اولين بار در آلمان با همدستي يك آلماني- موسوم به بيلد ليل- احتمالا اسم مستعار بوده ‏و وي با ناتوي فرهنگي ارتباط داشته است، باربي را كشف و پس از سه سال كار روي اين ‏موجود مرموز، وي را براي هجمه به فرهنگ شرقيان، از سال 1959 توليد انبوه نموده و ‏دقيقا سه سال قبل از جنبش مبارك اسلامي حضرت امام خميني در خرداد 42 اين موجود ‏منحوس وارد صحنه مبارزه عليه اسلام ناب محمدي شده است.‏
سوم: براساس بازجويي از قاچاقچيان، شنود گفته هاي آنان، اظهارات چندين باربي كه اقدام به ‏همكاري با ماموران ما نموده و ابراز ندامت كردند، هجمه باربي ها پس از گسترش نهضت ‏اسلامي آغاز، و سفارت آمريكا در زمان رژيم ستمشاهي نقش بسياري در حمايت از آنان ‏داشته است. تا آنجا كه پس از تسخير لانه جاسوسي و قطع رابطه ايران و آمريكا، اين اشخاص ‏نه تنها با جسارت در ايران اسلامي باقي ماندند، بلكه به گوشه خانه ها و درون كمدها خزيده و ‏تلاش كردند تا انديشه و افكار آمريكائيان را در اذهان معصوم( و معصومه) كودكان بي گناه ‏ترويج دهند. يكي از آنان اعتراف كرد كه حتي چند تن از همكارانش در خانه فرزندان شهدا ‏اقدام به نفوذ كرده و تاثيرات مخربي بر آنان گذاشتند. ‏
چهارم: پس از اصلاحات باصطلاح دوم خردادي، « باربي گري» نيز مانند « بابي گري» و ‏‏« بهايي گري» و فرقه « وهابيت» نفوذ بيشتري يافته و بسياري از آنان در منازل روزنامه ‏نگاران قلم به مزد نيز مشغول فعاليت بودند كه نمونه هاي آن هنگام دستگيري اين عناصر قلم ‏به دزد در خانه هاي آنان مشاهده شد گرچه در بازرسي از انبارهاي مجمتع قضائي كاركنان ‏دولت آثاري از آنان ديده نشد و آشكار نيست به چه وسيله توانسته اند از اين انبارها خارج شده ‏و به فعاليت هاي مخرب خود ادامه دهند.‏
اگرچه هنوز رابطه مستقيمي ميان جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با ‏‏«باربي گري» پيدا نشده، اما بنا به نظريه برادر حسن و برادر حسين اين ارتباط قطعي است و ‏در صورت وارد آمدن فشارهاي مقتضي آشكار خواهد شد. نظريه برادر حسين چنين است ‏‏"در صورتي كه برادران بازجو دم نرم و نازك را رها كنند و سم سخت را وارد آوردند و از ‏طعنه اعدا باكي به خود راه ندهند اين راز نيز چندان مخفي نخواهد ماند و بزودي آشكار ‏خواهد شد". ‏
پنجم: پس از اينكه گروه بازجويان متوجه شدند كه متهمان اقدام به برخورد تشكيلاتي و عناد ‏نكرده و در بازجويي كمال همكاري را مي نمايند، رافت اسلامي در مورد آنان اجرا شده و ‏بسياري از آنان اقدام به توبه نموده و حتي چند تن از آنان كه با الگوهاي اسلامي و ايراني ‏هماهنگ نبوده، چاق شدند و به همكاري با دارا و سارا، از عناصر خودي پرداختند. لذا متن ‏ويدئوي اعتراف يكي از آنان جهت بازديد ارسال مي گردد.‏
ششم: گروه بازجويي همچنين در مورد شخص موسوم به « بت من» موفق به دستگيري تعداد ‏زيادي از اين گروهك تبهكار شده و ضمن بازجويي از آنان متوجه شدند كه شخص فوق ‏الذكر از « اراذل و اوباش» بوده و ماهيت آمريكايي داشته و احتمالا با اتحاديه جمهوريخواهان ‏و خانواده جرج بوش نيز رابطه دارد. شخص موسوم به بت من در جنايات مختلف دست داشته ‏و به دليل اينكه ارتباط وي با گروهك هاي سياسي براي اين اداره محرز نشد، اعضاي اين ‏گروهك به همراه پرونده جهات نيروي انتظامي، طرح مبارزه با اراذل و اوباش ارسال ‏گرديد.‏
هفتم: در مورد شخص موسوم به " سوپرمن" عليرغم اينكه در بازجويي اوليه معلوم شد كه نه ‏سابقه همكاري با گروههاي سياسي را داشته و نه اصولا با جناح هاي قدرت در آمريكاي ‏جنايتكار رابطه دارد، اما به دليل ماهيت امپرياليستي از همكاري با بازجويان خودداري كرد. ‏به نظر مي رسد كه شخص فوق الذكر، شخصا فرد خيرخواهي است كه گاهي بصورت ‏غيرقانوني در كار ماموران دخالت كرده و اقدام به اغتشاش مي نمايد. بازجويي در مورد ‏سوپرمن متاسفانه به نتيجه نرسيد و وي با كندن لباس اش از زندان اوين فرار كرد. ‏
هشتم: در مورد شخص موسوم به « اسپايدرمن» يا مرد عنكبوتي، اعضاي اين گروهك به ‏تعداد زياد دستگير شده و همگي اعتراف كردند كه با شبكه عنكبوت و رسانه هاي اينترنتي ‏ايراني خارج از كشور و ناتوي فرهنگي ارتباط دارند. لذا، براي بازجويي اين شبكه از ‏برادران روزنامه كيهان استفاده شد و قرار شد اعضاي شبكه پس از هدايت به سوي حقيقت، ‏اگر عمرشان مقدر بود، به همكاري با روزنامه مذكور بپردازند. ‏
نهم: در مورد اعضاي گروهك « هري پاتر» نيز تعدادي از اعضاي مركزيت گروه از جمله ‏اشخاص موسوم به هري پاتر، رونالد ويزلي، آلبوس دامبلدور، هرميون، دادلي دورسلي، ‏پرفسور اسنيپ، اخوان ويزلي( دو قلو و كاملا به هم شبيه مي باشند)، جيني ويزلي و برخي ‏ديگر دستگير و به كليه جرائم خويش اعتراف نمودند. در جريان بازجويي دادلي دورسلي ‏بيشترين همكاري را با ماموران وزارت نموده و درخواست ملاقات با رياست جمهور را نيز ‏نمود. وي از عضويت در اين گروهك اعلام برائت نموده و ضمن اجراي شهادتين مراسم ‏ختنه وي نيز در زندان اجرا شده و مسلمان شده و آزاد شد. همچنين پس از بازجويي هاي دقيق ‏هري پاتر نيز اعترافاتي نمود كه نوار ويدئويي آن به پيوست است.‏

نظريه: با عنايت به ضرورت رافت اسلامي در مورد نادمان و توابين، جز در مورد گروهك ‏‏« بت من» كه جزو اراذل و اوباش بوده و احتمالا در انفجارات ابتداي انقلاب و انفجار حسينيه ‏شيراز نيز دخالت داشته و به همين دليل براي آنان درخواست اشد مجازات مي گردد، در مورد ‏سايرين به نظر مي رسد، اگر قول همكاري بدهند، حضور آنان در كشور به سود نظام مي ‏باشد. در مورد خواهران باربي پيشنهاد مي شود براي مدتي آنان زير نظر خواهر فاطمه الهام ‏آموزش ديده تا از الگوهاي مصرفي غربي دست برداشته و به عمق اعتقادات زن مسلمان پي ‏ببرند. ‏
نظريه يك شنبه: هري پاتر قابل اعتماد نيست، دادلي حتي پس از آزادي هم بايد مواظبش باشد. ‏
نظريه دوشنبه: ظاهرا سردار زارعي درخواست كرده است تا باربي را براي آموزش نماز ‏جماعت به نيروي تحت امر ايشان دلالت كنيم.‏
نظريه سه شنبه: با توجه به همزماني تشكيل گروهك باربي و انقلاب كوبا، پيشنهاد مي شود ‏قبل از آزادي اين خواهران فريب خورده از طريق وزارت محترم امورخارجه با سفارت كوبا ‏در تهران هماهنگي شود. ‏
نظريه چهارشنبه: اسپايدرمن با شبكه گويا احتمالا ارتباط دارد، برادر فضلي نژاد احتمالا از ‏وي خبرهاي دقيقي بايد داشته باشد.‏
نظريه پنج شنبه: با ارسال خواهران باربي نزد سردار زارعي مخالفت مي شود، قبلا بايد ‏موارد شرعي رعايت شود.‏
اداره سوم بررسي
سعيد حسيني

متن اعترافات رباب( باربي سابق)‏

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها ‏و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقواالله الذي تساء لون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ‏من رباب هستم، باربي سابق، و در اينجا با اختيار و رضايت خودم حاضر شده ام تا به خيانت ‏ها و مفاسد خودم و اربابانم اعتراف كنم.‏

من اعتراف مي كنم كه من و همكارانم را كه مثل عروسكي آلت دست آمريكاي جنايتكار ‏بوديم، به كشورهاي اسلامي فرستادند تا ما در خانه هاي ملت نفوذ نموده و فرزندان عزيز و ‏جگرگوشگان نازنين شما را به قعر فساد بفرستيم. ما ماموران چنين ديوسيرتاني بوديم كه حتي ‏به روح پاك كودكان هم رحم نمي كردند.‏

خانومم! ما به خانه شما آمديم، آمديم با آن دوپيس ها و دامن هاي تنگ و يقه هاي واز و موهاي ‏بور مش كرده و آرايش اروپايي كه بچه هاي شما را فاسد كنيم. در تمام دوره رژيم گذشته ما با ‏سفارت آمريكا ارتباط داشتيم. حتي ما در جريان قضيه اميرانتظام هم كه برادر بازجوي عزيز ‏تذكر فرمودند بوديم. ما با دوچرخه و قابلمه و يخچال آمريكايي و بدن هاي مانكني خودمان ‏آمديم تا فرزندان شما را فاسد كنيم و به سوي الگوهاي غربي ببريم.‏

خانومم! من با مادراني حرف مي زنم كه آرزو مي كنم دست گل شان درد نكند، ما وارد خانه ‏آنها شديم بصورت مجردي، تا الگوي زن مصرفي غربي را منتشر كنيم و به بچه ها راه خانه ‏هاي فساد را ياد بدهيم. اما وقتي دارا و سارا را ديديم كه دست در دست هم براي ميهن ‏عزيزشان زحمت مي كشند و بازي مي شوند و بازي مي كنند، فهميديم آخر و عاقبتي هم در ‏كار است. خانومم! من از شما عذر مي خواهم. من از همسر شما كه مثل برادر من است عذر ‏مي خواهم.‏

من و باربي هاي سابق در بازجويي ها حقيقت را فهميديم. فهميديم كه آلت دست و فقط ‏عروسك هاي آمريكاي خيانتكار بوديم. ما به خاورميانه آمديم تا نگذاريم اقتدار آمريكا در اين ‏منطقه استراتژيك از بين برود. ما خيانت كرديم. من به سهم خودم عذر مي خواهم. اميدوارم ‏خداوند هم توبه مرا بپذيرد و خانواده شهدا و مسوولان مملكت اسلامي مان ما را به كنيزي ‏خودشان قبول كنند.‏

من زماني باربي بودم، اما ديگر باربي نيستم، من رباب هستم. من نامم را تغيير دادم تا همه ‏شما خانوم هاي عزيز و زحمتكش بدانيد كه « باربي گري» هم مثل « بابي گري» يك توطئه ‏استكباري است. اميدوارم ملت بزرگ و بچه هاي كوچك ايراني و دارا و سارا مرا ببخشند.‏

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

متن اعترافات ويدئويي هدي فاطر( هري پاتر سابق)‏

عسي ان تكره شيئا و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. چه بسيارند آنان كه ‏كراهت داريد ولي خير شما در آن است و چه بسا آنان كه دوست مي داريد و شر شما در آن ‏است.‏

من هدي فاطر، هري پاتر سابق هستم. كسي كه سالها با حمايت انگليس و ناتوي فرهنگي و با ‏پشتيباني پنتاگون و برادران وارنر به فريب شما پرداختم و امروز هم مثل عروسكي دست ‏نشانده استكبار به خيانت خود ادامه مي دهم. اما نه، من ديگر هري نيستم، من هدي هستم، ‏هدايت شده، هدي فاطر، كسي كه به فطرتش هدايت شده است. خداي را سپاس كه چشم مرا نه ‏در زندان آزكابان، بلكه در اوين به روي حقيقت باز كرد.‏

من اعتراف مي كنم كه در تمام مدتي كه در خانه دادلي و عمو ورنون و خاله ام بودم، از پاكي ‏و شرافت آنان سوء استفاده كردم و جاسوسي آنان را براي اينتليجنت سرويس مي كردم.‏
من اعتراف مي كنم كه جادوگري كه در اسلام حرام است، فقط وسيله اي براي فريب شما بچه ‏ها بود و راهي بود تا استعمار پير از آن طريق بتواند سلطه فرهنگي خود را هم بر آمريكاي ‏جنايتكار و هم بر خاورميانه حفظ كند.‏
من اعتراف مي كنم كه با دامبلدور كه به عنوان پيرمردي ريش سفيد معروف است براي نفوذ ‏در دل شرقيان تلاش مي كرديم، ما هم از راه سينما و هم از طريق كتاب چه توطئه ها كه ‏نكرديم و چه شبيخون فرهنگي كه نزديم.‏
من اعتراف مي كنم كه در تمام مدتي كه در هاگوارتز بودم و عليه وزارت سحر و جادو اقدام ‏به براندازي كردم، با گروهك هاي مشكوك و معلوم الحال و اراذل و اوباشي مانند هاگريد ‏ارتباط داشتم.‏
من به كشور شما نفوذ كردم تا فرزندان شما را فريب دهم و از ياد خدا غافل كنم. و در اين كار ‏كثيف چه خيانت ها كه نكردم.‏

من از اقدامات خود ابراز ندامت مي كنم و اميدوارم ملت بزرگ ايران و خانواده شهدا و رئيس ‏جمهور محترم كه قدرت جادويي اش از همه هاگوارتز بيشتر است، مرا ببخشد.‏

و من الله التوفيق و عليه التكلان
هدي فاطر( هري پاتر سابق)

No comments: