ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, May 27, 2008

آن مرد آمد


آن مرد باز هم آمد .......

بلی ، آن مرد آمد. آن مرد بسیار مشکوک باز هم آمد. باید دید اینبار چه تحفه ای از ینگه دنیا

برای ما به ارمغان آورده است.

چند سال پیش هم او آمد و از اتحاد ملی گفت وبا عسگر اولادی به نوشتمان پرداخت و.... .

حوالی انتخابات مجلس پنجم اسلامی هم آمد و پس از آن بود که خاتمی کشف شد و اصلاح طلبی شد مد روز.

یک بار دیگر هم آمد ! عجب آمدنی! اینبار اما، اول به ایران نیامد . مستقیم از تگزاس به

منطقه مرزی عراق و کویت رفت ، تا امام سرگردانش را به پاریس ببرد و بعد دانیم و دانند

که چه ها که نکرد!!!!

او باز هم آمده است، پس از نطق ها و خطابه هایش در آمریکا . پس از پند و نصیحت که انقلاب بد است و دگرگونی به حال ما مضر !! گفت باید این حکومت را دودستی چسبید!که

غفلت از این قانون اساسی کاریست بس نا پسند!!!

دو روز پیش از آنکه او بیاید ، خسرو سيف – دبیر کل حزب ملت ایران

ضیافت شامی ترتیب داده بود و از اعضای جبهه ملی ایران، نهضت

آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی دعوت کرده بود تا در برابر رژیم حاکم بر

ایران ، گروههای تجزیه طلب و ... به چاره اندیشی بپردازند. اما یاران او با آگاهی

از دلیل این ضیافت ، جلسه را ترک کردند. اگر چه این امر موجب خرسندی اکثر حاضران می شود ولی باید دید پیامد این رفتن و آن آمدن چیست ؟؟

باید دید اینبار چه سوغاتی برای این ملت دربند و ستم کشیده به ارمغان آورده است ؟؟

خرسندان آن ضیافت،جمعیت موتلفه را پارتنر یاران آن مرد می دانند ! شما چطور؟؟؟

باید چند روزی صبر کرد! ما که 30 سال است در صبر و انتظاریم ! دو سه روز هم

برای سوغات این مرد صبر می کنیم !!!

No comments: